Diplomski radovi

Štampa i koričenje diplomskih, master i seminarskih radova. Koričenje doktorskih disertacija

CENA ŠTAMPE RADOVA

CENA KORIČENJA RADOVA

Štampa i koričenje diplomskih radova, master radova, doktorskih disertacija i seminarskih radova je još jedna od kvalitetnih usluga koju uz izradu jelovnika, cenovnika i vinskih karti možemo ponuditi. Štampa i koričenje diplomskih radova, master radova, doktorskih disertacija i seminarskih radova se radi prema potrebi i u naručenom broju komada veoma brzo.

Štampa diplomskih radova, master radova, doktorskih disertacija i seminarskih radova se vrši na kvalitetnom papiru po povoljnim cenama.

Ukoliko je potrebno, moguće je ceo proces koričenja i štampe nekog od pomenutih radova završiti u istom danu, a pored uobičajenog koričenja možemo ponuditi i zlatotisk. Uobičajena količina koja se traži za diplomske radove je 2 komada u tvrdom i 2 komada u mekom povezu.

Štampa unutrašnjih stranica bilo kog rada može biti crno bela ili u boji, a štampa se uglavnom na Mondi offset papiru od 80gr.

ŠTAMPA I KORIČENJE SEMINARSKIH RADOVA

Koričenje seeminarskih radova se obično radi mekim PVC koricama koje se povezuju plastičnom spiralom. Štampa unutrašnjih stranica može biti crno-bela ili kolor. I za štampu  seminarskih radova se koristi Mondi ofset papir od 80 grama, a PVC korice se mogu birati kao providne ili u boji. Vreme štampe seminarskih radova može biti veoma kratko (sat-dva), ali i duže u slučaju većeg obima posla. Kako biste osigurali skraćeno vreme štampe i koričenja seminarskih radova, najbolje je da nas pozovete što ranije možete.

ŠTAMPA I KORIČENJE DIPLOMSKIH, MASTER RADOVA I DOKTORSKIH DISERTACIJA

Štampa master radova i doktorskih disertacija, kao i štampa seminarskih radova, radi se na kvalitetnom offset-nom papiru. Štampa se radi digitalnom tehnikom koja pored velike brzine obezbeđuje i odličan otisak štampe, bilo da se radi o crno-beloj ili kolor štampi. Pored toga, digitalna štampa obezbeđuje i nisku cenu po štampanoj stranici.

Koričenje master radova i doktorskih disertacija se radi tvrdim povezom sa zlatotiskom na prednjoj korici.

Rok za štampu i koričenje master radova i doktorskih disertacija je od 1 do 3 dana.

Za detalje o vremenu potrebnom za štampu i koričenje diplomskih radova, master radova, doktorskih disertacija i seminarskih radova, kontaktirajte nas. Podatke za kontakt možete pronaći na stranici kontakt.